inge schouwink 2

Advocaat en coach

Inge Schouwink levert als advocaat en coach bijstand in tuchtzaken. Het gaat haar uiteraard om uitstekende juridisch bijstand, en daarnaast ook om steun en ontzorging van de professional voor, tijdens en na de behandeling van de tuchtzaak.

Het gaat dus niet alleen om de technische klacht zelf, maar ook om de achterliggende problematiek en de impact die het heeft op je functioneren als professional.

Waarom het specialisme bijstand in tuchtzaken? Inge Schouwink heeft in de tuchtprocedures in de verschillende beroepen ervaring opgedaan. Per vak en per professie bestaan verschillen, maar ook grote overeenkomsten. De advocaten en juristen die professionals bijstaan doen dat in de regel binnen een vakgebied. De vakgebied overstijgende ervaring is nuttig voor de beantwoording van de vraag die in iedere tuchtzaak moet worden beantwoord. Had het niet alleen beter of anders gekund, maar had het ook beter of anders gemoeten?

Herkent u dit:

  • Het kost me moeite de cliënt/patiënt verder te bedienen.
  • Mijn kantoorgenoten hebben weinig oog voor de spanning die me dit proces oplevert.
  • Zij die over mij oordelen, hebben geen oog voor mijn belang. Ik werk met mijn enkels in de modder.
  • Achteraf en onder een vergrootglas vinden ze altijd wel iets.

Na bestudering van de stukken maken we een afspraak. Dat kan bij mij op kantoor in Breda. Ik kan ook naar u toekomen of we spreken af in een vergaderlocatie op een praktisch punt in het land. Dan bespreken we de omvang van de bijstand In uw tuchtzaak, maken een plan van aanpak en weet u dat u er niet meer alleen voor staat. Samen doorstaan we de tucht van het traject, desnoods tot en met het Hof van Discipline of het Centraal Medisch Tuchtcollege.

Als de uitspraak is gedaan en het oordeel is geveld neemt Inge Schouwink rustig de tijd om het proces af te sluiten met een conclusie en evaluatie Zo voorkomen we dat een tuchtklacht je positieve beroepshouding wegneemt.

Workshops

Inge Schouwink verzorgt daarnaast workshops aan kantoren en zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden in de zorg die aandacht willen besteden aan klachtafwikkeling en verwerking van dergelijke negatieve ervaringen. Voorkomen is beter dan genezen, geldt ook in dit vak. Dit element hoort anno 2016 bij goed werkgeverschap en het belang van kantoren hun fee-earners vrij van spanning goed te laten presteren.

  

 logo blauw

 

Contact:

Inge Schouwink
advocaat en coach in tuchtzaken
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda

Telefoonnummer: 076 7002087

E:  advocaat@ingeschouwink.nl

M: 06-55796603

Twitter.png   Linkedin.png

ga('create', 'UA-77295716-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');