inge schouwink 2

Combinatie van Advocaat en Coach

Advocaat

Een advocaat neemt je je zaak uit handen, voert overleg met zijn opdrachtgever op punten en op momenten waarop de cliënt een beslissing moet nemen en voert namens zijn cliënt het woord. Dat is in een tuchtzaak niet altijd mogelijk. De professional dient immers soms zelf verantwoording af te leggen aan het tuchtcollege van zijn beroepsgroep in het bijzijn van de klager. De meeste professionals zien, zelfs als zij beroepsmatig geregeld optreden in een rechtszaal, enorm op tegen een dergelijke zitting. Ter voorbereiding is het verstandig uitgelegd te krijgen welke criteria in de beoordelingen worden gehanteerd, wat de relevante jurisprudentie is en hoe vraagstelling kan plaatsvinden. Deze voorlichting kan in een klassieke verhouding van de kundige professional die de keuzes maakt in het belang van de cliënt. Een dergelijke voorlichting is natuurlijk van groot belang.

Coach

Een coach begeleidt cliënten door het stellen van vragen. Cliënten ontwikkelen zo een eigen denkproces en komen daardoor tot het inzicht wat de klacht met hem/haar doet, welk aandeel de cliënt zelf heeft gehad bij het ontstaan van de klacht/onvrede bij de cliënt, kan tot het inzicht komen dat goede intenties en beste bedoelingen soms niet genoeg zijn om een klacht te voorkomen. Als coach kun je enige tijd na afloop van de tuchtzaak met de professional bespreken wat de beslissing, of die nou gunstig of ongunstig heeft uitgepakt, doet met je beroepshouding. Onderzoek onder professionals heeft uitgewezen dat de ervaring van een tuchtprocedure het risico met zich brengt minder onbevangen in het werk te staan of zelfs zeer defensief en geblokkeerd te werk te gaan. 

  

 logo blauw

 

Contact:

Inge Schouwink
advocaat en coach in tuchtzaken
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda

Telefoonnummer: 076 7002087

E:  advocaat@ingeschouwink.nl

M: 06-55796603

Twitter.png   Linkedin.png

ga('create', 'UA-77295716-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');