inge schouwink 2

Procedures:

Interne klachten regeling

Veel kantoren en zorginstellingen kennen interne klachtenregelingen. Als verwacht wordt dat het daarbij niet blijft of een dergelijke procedure al als belastend wordt ervaren, is begeleiding en/of coaching verstandig. Als emoties of onvoldoende kennis over goede en kwade afwegingen je in de weg staan, kan sprake zijn van een gemiste kans.

Klachten en geschillenregeling voor de advocatuur en in de gezondheidszorg

Voor advocaten en BIG geregistreerden bestaat een verplichte klachten- en geschillenregeling. Cliënten die voor het indienen van een dergelijke klacht kiezen en niet meteen een tuchtklacht indienen, hebben vaak de insteek een resultaat te bereiken. Met andere woorden: de zaak is dan nog eenvoudig oplosbaar. Een emotionele defensieve reactie kan ertoe leiden dat dit moment om eenvoudig tot een oplossing te komen, ongebruikt voorbij gaat. Soms herhaalt zich een dergelijk moment laten in de procedure niet meer.

Tuchtprocedures:

Regionaal en centraal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

De wet BIG kent vier Regionale tuchtcolleges waarvoor Big geregistreerden zich eventueel moeten verantwoorden. Als een klacht wordt ingediend wordt door de secretaris de klacht beoordeeld en worden zo nodig vragen gesteld.

Deken van de Orde van Advocaten

Een tuchtklacht tegen een advocaat moet bij de deken worden ingediend. De deken onderzoekt de klacht en in dat kader moet de advocaat uitleg geven over de werkzaamheden die hij heeft verricht en reageren op de verwijten die de klager hem/haar maakt. De deken kan oordelen dat het nuttig is een bemiddelingsgesprek aan te gaan. Als de zaak daarmee is opgelost bespaart dat klager en verweerder de gang naar de tuchtrechter. Het is zaak mogelijkheden in dat stadium meteen onder ogen te zien. Het verweer dat daar wordt gevoerd is het verweer waarop de Raad van Discipline een dossier beoordeelt. Bij een mondelinge behandeling kan één en ander worden toegevoegd, maar een schriftelijke ronde blijft in beginsel achterwege bij de raad.

Raad van Discipline

Hof van Discipline

Verzekering 

Big-geregistreerden zijn veelal verzekerd tegen kosten van bijstand in een tuchtzaak. De polis kan samen op de mogelijkheden worden beoordeeld.

  

 logo blauw

 

Contact:

Inge Schouwink
advocaat en coach in tuchtzaken
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda

Telefoonnummer: 076 7002087

E:  advocaat@ingeschouwink.nl

M: 06-55796603

Twitter.png   Linkedin.png

ga('create', 'UA-77295716-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');