inge schouwink

Advocaten

Doe je je eigen echtscheiding of ontslagzaak? Nee, natuurlijk niet. Je eigen emotie maken dat je niet met voldoende afstand en relativering kunt optreden. En als je geen familierechtadvocaat of arbeidsrechtadvocaat bent moet je dat ook om die reden niet doen.

Dus: Zoek een advocaat met ervaring in tuchtrecht die je zorgen uit handen neemt, je vertrouwenspersoon is. Met jou de afweging maakt wat een goede proceshouding is.

Deze vertrouwenspersoon moet onafhankelijk zijn en kunnen adviseren en bijstaan zonder inbreuk van kantoor- of maatschapsbelangen.

Inge Schouwink kan meelezen als je moet reageren naar de Deken in reactie op een klacht, adviseren, meedenken als zich een probleem voordoet, waarvan je twijfelt of je dat aan de Deken moet voorleggen.

Inge Schouwink kan het stokje overnemen en vanaf het begin van een procedure als gemachtigde optreden, de correspondentie voeren en het woord voeren als er een mondelinge behandeling komt. De cliënt blijft als opdrachtgever degene die beslist wanneer de bijstand en hoe de bijstand wordt verleend. Samen wordt besloten op welke toon en met welk verweer gereageerd moet worden. Is het verstandig te schikken? Een gebaar te maken?

  

 logo blauw

 

Contact:

Inge Schouwink
advocaat en coach in tuchtzaken
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda

Telefoonnummer: 076 7002087

E:  advocaat@ingeschouwink.nl

M: 06-55796603

Twitter.png   Linkedin.png

ga('create', 'UA-77295716-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');