inge schouwink

BIG geregistreerden

Inge Schouwink kent de taal van de medische wereld. Zij komt uit een artsengezin en is met een arts getrouwd. Zij kent de taal en denkwijze van artsen. Voor medici is het niet altijd eenvoudig juridische denkpatronen te volgen. Zij kan die vertaalslag voor u maken.

Omgekeerd is het voor veel juristen ingewikkeld het vak van medici te begrijpen en de juridische consequenties te benoemen. Inge Schouwink heeft ervaring als lid jurist van het regionaal College voor de Gezondheidzorg in Eindhoven en weet hoe en op welke toon verweer gevoerd moet worden en wanneer het minder gelukkig of onjuist handelen erkend moet worden.

Teneinde te voorkomen dat leden beroepsgenoten van een tuchtcollege vragen stellen waarop je niet was voorbereid kan het afhankelijk van de klacht en het vakgebied waarin je opereert toch nuttig zijn de expertise van een vakgenoot in te roepen. Die afweging maakt Inge met de cliënt per zaak.

  

 logo blauw

 

Contact:

Inge Schouwink
advocaat en coach in tuchtzaken
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda

Telefoonnummer: 076 7002087

E:  advocaat@ingeschouwink.nl

M: 06-55796603

Twitter.png   Linkedin.png

ga('create', 'UA-77295716-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');